Snabbkommandon är det bästa som finns när man jobbar vid en dator. Istället för att alltid söka med musen efter vissa saker så trycker du ner flera tangenter samtidigt och gör det. Snabbkommandon avlastar axeln och när du har vant dig går det superfort. Jag utgår från en PC och Windows 11. Några av kommandona nedan kan skilja sig om du har en annan dator.

För att markera ett ord så dubbelklickar jag med musen, det är också något som många inte gör utan de markerar och drar musen. Onödigt och sliter på musarmen. Det finns ännu fler än de jag visar här, men se till att kunna dessa som ett rinnande vatten så har du kommit långt.

Mina 10 mest använda snabbkommandon

PC Mac
Ctrl + a Markera all text på sidan ⌘ + a
Ctrl + c Kopiera text ⌘ + c
Ctrl + v Klistra in ⌘ + v
Ctrl + z Ångra det jag nyss gjorde ⌘ + z
Ctrl + y Ångra det jag ångrade ⌘ + y
Ctrl + f Öppnar en sökruta, skriv ett sökord, tryck retur ⌘ + f
Ctrl + s Spara ett dokument ⌘ + s
alt + tab Växla mellan olika fönster
fönster+d Visar mig skrivbordet. Upprepa = ångra ⌘ + d
fönster+ ⇧ shift+s
eller
PrtSc
skärmdumpa en särskild del av fönstret ⌘ + 5

 

Överkurs – när du kan de 10 bästa

PC Mac
Ctrl + pil flytta markören mellan orden ⌥ + pil
Ctrl + p skriv ut ⌘ + p
Ctrl + t öppnar en ny flik i webbläsaren ⌘ + t
Ctrl + ⇧ shift + esc öppnar aktivitetshanteraren (du kan tvångsstänga ett program, om det t.ex. har hängt sig) ⌥ + ⌘ + esc
Ctrl + rulla med mushjulet zooma in och ut
fönster + kommatecken du kan smygkika på skrivbordet
 fönster + pil flyttar alla fönster till ena sidan av skärmen
fönster + PrtScn tar en full skärmbild och sparas i Den här datorn/Bilder/Skärmbild Läs mer.
fönster + L låser skärmen direkt  —
fönster + e öppnar mappen Den här datorn eller Snabbåtkomst  —

 

De tre bästa F-knapparna

F1 hjälp

F3 sök (som ctrl + f)

F5 uppdatera sidan (reload)

F11 maximerar fönstret (fullskärmsläge)

 

Ordbehandlingsprogram

Självklart använder jag också dessa, när jag jobbar i ett ordbehandlingsprogram (eller WordPress). Är det Word använder jag svenska bokstäver, är det t.ex. WordPress eller Google Documents måste jag använda de engelska. Lite tjorvigt ibland, men man lär sig. Samma gäller för PC och Mac, men på Mac är ctrl ⌘ . Först markerar jag ett ord, sedan trycker jag…

Svenska Engelska
Ctrl + f fetstil ctrl + b
Ctrl + k kursiv stil ctrl + i
Ctrl + u understrykt text ctrl + u
⇧ shift + retur ny rad utan mellanrum

 

PS. Använd understruken text sparsamt. Det var bra när vi skrev på skrivmaskin. Idag är det istället en markering för att det gömmer sig en länk under och därför är fetstil eller kursiv stil att föredra för att markera ett ord.